VOORWAARDEN

Daar de Theatertoren is gelegen in een natuur gebied worden bepaalde voorwaarden gesteld aan het gebruik hiervan:

 • Wanneer de theatertoren wordt gebruikt door derden zal te allen tijde een lid van stichting Pompejus de Roovere aanwezig zijn. Tbv openstelling binnenruimte en toegangshekken terrein, facilitaire zaken en afsluiten na controle.
 • Evenementen kunnen alleen plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang
 • Het geluidsniveau dient beperkt te blijven.
 • De huur van de theater toren betreft alleen het gebruik van de toren en het verharde plein er voor.
 • Aantal personen toegestaan op het terrein van fort de Roovere is 2500.
 • Aantal personen toegestaan op de Toren: 250 personen.
 • Parkeren alleen op de parkeerplaats tegenover het Fort en met vergunning op het weiland ernaast.
 • Auto’s op het terrein en bij de toren alleen toegestaan voor bevoorrading
 • Afval bij evenement: zelf afvalbakken plaatsen en nadien afval afvoeren.
 • Verboden vuurwerk af te steken. Kanonnen afvuren alleen buiten broedseizoen. Lichtbronnen zijn toegestaan.
 • Geluid versterking alleen buiten het broedseizoen.
 • Het Grachtwater aan de voet van de toren mag niet bevaren worden of op een andere manier gebruikt worden.
 • Men mag niet van de toren abseilen.